Công ty Minh Việt đánh dấu cột mốc chặng đường 10 năm bằng việc sở hữu Công ty CP Nhựa Vân Đồn

10:01 31/01/2019

Ngày 16 tháng 01 năm 2019, để đánh dấu cột mốc quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập công ty Minh Việt bằng việc chính thức sở hữu Công ty Nhựa Vân Đồn (SIMIPLAST).

Đại hội cổ đông bất thường 2019 Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn đã được tổ chức, Ông Nguyễn Tuấn Thành – Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng & đầu tư Minh Việt đã mua đa số cổ phần (trên 51%) của Công ty CP Nhựa Vân Đồn và trở thành Chủ tịch HĐQT.

Tính đến thời điểm 08 giờ 30 ngày 16/01/2019, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 08 cổ đông (trong số 97 cổ đông đại diện cho 8,100,000 cổ đông có quyền biểu quyết) đại diện cho 7,913,810 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,70% trên tổng số cổ phần của Công ty Cổ Phần Nhựa Vân Đồn.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm của các thành viên HĐQT đối với các ông Nguyễn Đức Tín, Nguyễn Phước Thọ, Dư Huy Minh và đồng thời tiến hành bổ nhiệm thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ năm 2018 đến 2023 là ông Nguyễn Tuấn Thành, Lê Minh Tuấn, Lý Thanh Nhã.

 Đại hội cổ đông bất thường 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn

Các thành viên HĐQT mới được bầu trong Đại hội cổ đông bất thường 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn sáng ngày (16/01/2019)

Chụp hình lưu niệm tại Đại hội cổ đông bất thường 2019 Công ty CP Nhựa Vân Đồn 

Hình ảnh tặng quà lưu niệm 

Ông Nguyễn Tuấn Thành – Tổng giám đốc Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng & đầu tư Minh Việt có đôi lời: “ Công ty CP KTXD & ĐT Minh Việt đã chính thức sở hữu Công ty CP Nhựa Vân Đồn và đây là khởi đầu tốt đẹp cho chiến lược phát triển của tập đoàn Minh Việt trong những năm tiếp theo.”

Nguồn: minhvietcorp.vn

Trả lời