NHÀ MẪU 20 – NHÀ YẾN

11:09 01/09/2018

Địa Chỉ

Tỉnh Bình Thuận

Nhà thầu

CÔNG TY TNHH KT XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ MINH VIỆT

Quy mô

Nhà biệt thự vườn, nhà nuôi yến.

Thời gian triển khai

2018