NHÀ MÀNG ĐÀ LOAN

02:07 31/07/2018

Địa Chỉ

Nông trường VinEco, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Phát triển Nông Nghiệp VinEco

Quy mô

Tổng diện tích đưa vào sản xuất bao gồm nhà lưới, nhà kính, tưới phun mưa (ngoài trời) và sử dụng màng phủ polyme tại đây là 35 ha.

Giá trị

5,400,000,000 đồng

Thời gian triển khai

2017