DỰ ÁN NHÀ KÍNH LONG PHƯỚC

06:08 09/08/2018

Địa Chỉ

Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Phát triển Nông Nghiệp VinEco

Quy mô

Tổng diện tích đưa vào sản xuất bao gồm nhà lưới, nhà kính, tưới phun mưa (ngoài trời) và sử dụng màng phủ polyme tại đây là 10,000 m2

Thời gian triển khai

2017