MINGSTORES CÔNG CHÍNH VÂN QUẬN 2

09:05 03/05/2019

MINGSTORES CÔNG CHÍNH VÂN QUẬN 2

Địa chỉ: Số 160 A, Nguyễn Thị Định, phường An Khánh, Quận 2, thành phốHồ Chí Minh

Quy mô: Thuộc chuỗi hệ thống Vật Liệu Xây Dựng Mingstores

Chuyên doanh: sát thép, các loại vật liệu thô khác trong xây dựng.

 

 

 

/