ĐƯỜNG CAO TỐC LONG THÀNH – DẦU GIÂY

10:08 09/08/2018

Hạng mục thi công

Construction &  M&E:

  • Đào lấp đất
  • Nền đường
  • Trang thiết bị đường
  • Điện và chiếu sáng

Chủ đầu tư

Công Ty TNHH Hanshin E & C Việt Nam

Thời gian thi công

12 tháng

Giá trị hợp đồng

444.804.511.223đ