DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK

08:08 08/08/2018

Địa chỉ:  720 A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Address: 720 A Dien Bien Phu, Ward 22, Binh Thanh District, HCMC

Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt hệ thống M&E trong nhà gồm cả hệ thống ống dây & thiết bị Cos +0,00 trở lên Tòa Landmark 5

Contract contents: Supplying materials for installing M&E system in house Landmark 5 Tower

Trị giá: 111,315,177,938 VND

Value:  111,315,177,938 VND