DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TÂN PHÚ – TP.HCM

02:10 16/10/2019
  • Địa chỉ: Trần Quang Cơ – P. Phú Thạnh – Q. Tân Phú – Tp.HCM
  • Quy mô dự án: 6 tầng thương mại
  • Tổng giá trị dự án: 328.000.000.000 đồng