DỰ ÁN INVEST MEKONG – VĨNH LONG

09:08 18/08/2020

MINHVIETCORP là chủ thầu sửa chữa và nâng cấp  dự án nhà xưởng Invest Mekong tại tỉnh Vĩnh Long.