DỰ ÁN CAI LẬY – TIỀN GIANG

09:08 14/08/2020

MINHVIETCORP là chủ thầu xây dựng nhà xưởng của dự án Cai Lậy tỉnh Tiền Giang.