CHUỖI HỆ THỐNG MINGCHA COFFEE & TEA

02:10 01/10/2018

Địa chỉ :

  • Số 3 Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai

Hình thức hoạt động:

  • Chuỗi hệ thống Coffee & Tea
  • Website đặt thức uống trực tuyến