KINH DOANH KHÁC

04:08 01/08/2018

Lĩnh vực kinh doanh khác gồm các hoạt động:

  • Kinh doanh thương mại điện tử
  • Kinh doanh cho thuê kho bãi
  • Đầu tư tài sản cố định
  • Dịch vụ quảng cáo thương mại.

Minh Việt Corp tiếp tục định hướng phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư về lĩnh vực kinh doanh để tích lũy cho tương lai, tạo mức tăng trưởng ổn định, bền vững và khẳng định sức mạnh toàn diện . Với kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh cho thuê kho bãi, đầu tư tài sản cố định, dịch vụ quảng cáo thương mại đang phát triển. Minh Việt Corp đảm bảo sự an tâm và trách nhiệm mang lại những lợi nhuận cho nhà đầu tư cũng như tận hưởng dịch vụ hoàn hảo.