GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

map-vn

2016 - 2018

1. Ổn định công tác tôt chức bộ máy và nhân lực

2. Đảm bảo an toàn hoạt động đầu tư và tài chính

3. Phát triển bền vững

2019 - 2025

1. Chủ đầu tư các quỹ đất tại HCM

2. Tập trung chiến lược giai đoạn 2 phát triển mảng xây dựng phục vụ xây dựng cho các dự án của các chủ đầu tư.

3. Một trong 10 Công ty nằm trong top đầu tại Việt Nam phát triển về thương mại, dịch vụ và xây dựng dân dụng.

4. Tập trung phát triển xây dựng bao gồm xây dựng tại TP. HCM

5. Nhà tư vấn chuyên nghiệp cung cấp cho khách hàng

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

  • MINH VIET is developing incessantly to reach: “Professional - Powerful Construction, Infrastructure, M&E and Furniture Decoration company in Viet Nam market”.
  • MINH VIỆT đang không ngừng phát triển hướng tới mục tiêu: “Nhà thầu cung cấp dịch vụ Xây dựng, hạ tầng, cơ điện và trang trí nội thất chuyên nghiệp và vững mạnh tại thị trường Việt Nam” Strategy.
  • Being one of the top five Construction, Mechanical & Electrical (M&E), Infrastructure and Furniture Decoration Contractors in Vietnam in Y2020.
  • Mục tiêu trở thành 1 trong danh sách 5 nhà thầu xây dựng, cơ điện, hạ tầng và trang trí nội thất tốt nhất tại Việt Nam vào năm 2020.

THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

so-do-to-chuc

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG